Poptávka - kontroly EPS

 

Jste odpovědní za elektrickou požární signalizaci (EPS) ve firmě nebo bytovém domě? Chcete mít v pořádku všechny kontroly a podklady dle zákona? Čeká vás kontrola od HZS? Není problém, stačí nás oslovit!

Rádi se o Váš systém kompletně postaráme. Pohlídáme termíny všech potřebných kontrol, zajistíme dohled Odborně Způsobilých Osob a vystavíme všechny potřebné doklady.

 

EPS je důležitý systém pro ochranu života a majetku před ničivým požárem. Proto pravidelné kontroly a údržbu elektrické požární signalizace nařizuje zákon, konkrétně vyhláška 246/2001 Sb.

Kontroly se provádí měsíční, půlroční a roční. Kontrolovat se musí každé instalované Požárně-Bezpečnostní Zařízení (PBZ, tedy i EPS) bez ohledu na to, jestli byla jeho instalace nařízena nebo bylo instalováno dobrovolně.

 

Provádění pravidelných kontrol provozuschopnosti EPS mohou kdykoli zkontrolovat pracovníci odboru prevence HZS a při pojistné události také velmi pečlivě likvidátoři pojišťovny, případně Policie ČR.

Nepodceňujte tyto kontroly, zařízení EPS chrání kromě majetku především lidské životy!

 

Ochotně pomůžeme při plnění zákonem nařízených činností. Kromě odborných techniků pro servis EPS jsou připraveni také specialisté OZO (Odborně Způsobilé Osoby) s autorizací Ministerstva vnitra. Bez jejich přítomnosti nelze provést roční kontroly dle předpisů.

Kromě pravidelných kontrol provozuschopnosti zajistíme také revizi elektrického přívodu autorizovaným revizním technikem. Tato revize může být rovněž povinná ze zákona.

 

Máme pro vás také připraven non-stop dispečink pro hlášení závad a nepřetržitou pohotovost servisních techniků.

Kromě standardního postupu "objednávka - provedení práce" na každou jednotlivou akci, nabízíme také smluvní zajištění servisu na základě Servisní smlouvy. Díky uzavřené Servisní smlouvě se skutečně nemusíte starat o nic, vše zařídíme my.

 
 

Zbavte se starostí a svěřte kontroly a péči o EPS nám, rádi Vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku!

   
 

Další informace najdete ZDE.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty