Pult Centrální Ochrany

nabízíme různé druhy střežení Vašeho objektu

 

Pult Centrální Ochrany (PCO)Pult Centrální Ochrany je operátorské pracoviště, na které přicházejí zprávy ze zařízení umístěných na střežených objektech. Operátor tyto zprávy vyhodnocuje a reaguje na ně podle důležitosti. Po připojení Vašeho systému na náš PCO je váš objekt střežen 24 hodin denně. Režim střežení a reakce na příjem poplachové zprávy z Vašeho objektu je zakotven ve Smlouvě o střežení a vždy Vám nabídneme několik variant, od nejjednodušších po nejkomfortnější tak, abyste si mohli vybrat takovou službu, která Vám nejlépe vyhovuje a splňuje Vaše požadavky.

 Připojení na PCO

Náš PCO nabízí možnost připojení klasických zabezpečovacích systémů EZS, požárních signalizačních systémů EPS, a kamerových systémů CCTV. Připojení zařízení EZS a EPS je možné pomocí vlastní licencované rádiové sítě, jednotnou telefonní sítí JTS nebo datově pomocí služby GPRS mobilních operátorů. Kamerové systémy (CCTV) jsou na PCO napojeny přes Internet. Náš PCO podporuje většinu přenosových formátů, s libovolnou překladovou tabulkou zpráv.

 Základní služby PCO

  • Nepřetržité sledování stavu objektu operátorem PCO
  • V případě signalizace narušení vyslání ozbrojené výjezdové skupiny
  • Zavedení hesla při výměně informací o střeženém objektu
  • Hlídání automatických testů a funkčnosti přenosové trasy
  • Sledování výpadku sítě a napětí záložního zdroje, informování uživatele o výpadku
  • Pravidelné měsíční zasílání výpisu informací z Vašeho objektu e-mailem
  • Automatické hlídání zastřežení Vašeho objektu dle Vámi předem definované doby - předejdete zapomenutí zapnutí alarmu.
  • Monitorujeme požár, únik plynu, únik vody, vlhkost, překročení mezních teplot prostředí nebo technologie
  • Součinnost výjezdové skupiny a servisního technika při zjišťování příčin poplachů

Komunikace s PCO

Veškerá komunikace operátora PCO se zákazníkem a výjezdovými skupinami je nahrávána a následně archivována po dobu nejméně 2 měsíců.

Zásah v objektu

Při poplachu vyhlášeném Vaším alarmem (EZS) okamžitě uvědomíme nejbližší výjezdové vozidlo a navedeme výjezdovou skupinu na místo. Budete-li si přát, naši operátoři okamžitě zavolají na předem dohodnutá telefonní čísla a budou Vás nebo Vámi pověřené osoby informovat. V případě narušení objektu zajistíme fyzickou ostrahu objektu do příjezdu Policie ČR a majitele objektu. Ve výjezdových vozidlech je zabudované zařízení pro sledování polohy vozidla s archivací cest. Tím je umožněna naprosto přesná kontrola trasy těchto vozidel.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty