Revize elektro

aneb bezpečnost především !

 

Revize protipožárních systémů EPSNaše společnost provádí veškeré výchozí i periodické revize elektroinstalací a elektrických zařízení do 1000 V, zejména pak elektro revize protipožárních systémů (EPS), systémů elektronického zabezpečení (EZS) a kamerových systémů (CCTV). Drobné závady zjištěné během provádění periodické revize obvykle ihned odstraníme, při zjištění větších závad vypracujeme cenovou nabídku na jejich odstranění. Sledujeme platnost jednotlivých termínů revizí - v rámci této služby pak informujeme jednotlivé zákazníky o blížícím se termínu ukončení platnosti dané revize, popř. dle předem stanovených podmínek přímo zajistíme provedení revize, převzetí revizní zprávy, kontrolu správnosti revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv. Elektro revize jsou prováděny především v komerčních objektech, kde jsou vyžadovány legislativními předpisy.

Proč provádět elektro-revize:

  • Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení
  • Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem
  • Abyste snížili riziko nebezpeční požáru
  • Aby nedošlo k totálnímu kolapsu systému vlivem úplného vybití vadných (znehodnocených) záložních akumulátorů v případě výpadku sítě. Při zanedbání údržby může také dojít k poškození systému vytékajícím elektrolytem.
  • Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a ČSN
  • Protože vám v případě úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
  • Protože Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Jak revize provádíme?

Revize provádí výhradně vyškolení a vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří využívají moderních postupů vyžadovaných platnými normami, s osvědčením a certifikací. Všechny požadavky norem jsou přitom uplatňovány v rozsahu, jež je nutný pro ověření všech vlastností elektrického zařízení ovlivňující jeho správnou funkci. Při provádění revizí uplatňujeme ty technické normy, které se na daná revidovaná zařízení vztahují. Pro měření a zkoušky, prováděné v rámci revizí, využíváme moderní přístroje, které pravidelně prochází ověřením akreditovanou kalibrační laboratoří.

Zpráva o revizi elektrického zařízení

O výsledcích provedené revize vystavujeme „Zprávu o revizi elektrického zařízení", která mimo výsledků měření a zkoušek obsahuje také další důležité informace o zjištěném stavu, hodnocení celkového stavu elektrického zařízení a poučení o termínu příští pravidelné revize.

POZOR - revize elektro nenahrazuje povinné provádění kontrol provozuschopnosti EPS
podle
Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci !

Ceník služeb

Ceny za revizní služby jsou smluvní - dle obsahu zakázky a rozsahu práce. Kalkulaci ceny Vám rádi obratem a zdarma zašleme na email nebo sdělíme telefonicky.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty