Copyright 2018 - CENTR PCO s.r.o.

Revize EZS

aneb bezpečnost především !

 

Revize zařízení EZSNaše společnost provádí veškeré výchozí i periodické revize elektroinstalací a elektrických zařízení do 1000 V. Naší specialitou jsou zejména elektro-revize protipožárních systémů (EPS), systémů elektronického zabezpečení (EZS) a kamerových systémů (CCTV). Drobné závady zjištěné během provádění revize obvykle ihned odstraníme, při zjištění větších závad vypracujeme cenovou nabídku na jejich odstranění.

Disponujeme vlastním software pro evidenci pravidelných revizí. Dle požadavku zákazníka provádíme sledování platnosti jednotlivých termínů revizí - v rámci této služby informujeme jednotlivé zákazníky o blížícím se termínu ukončení platnosti dané revize, popř. dle předem stanovených podmínek přímo zajistíme provedení revize, převzetí revizní zprávy, kontrolu správnosti revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv.

Pro všechny části systémů EPS, EZS, CCTV apod. je dle ČSN doporučená periodická kontrola (revize). Zabraňuje nefunkčnosti systémů v případech, kdy může být nezbytná jejich činnost (požár, narušení objektu, potřeba záznamu jako důkazu apod.). V případě pojistné události mohou pojišťovny uznat jako funkční pouze systém s platnou revizí. Neprovedení revize může tedy vést ke snížení pojistného plnění či jiným problémům.

 Proč provádět revize

  • Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení
  • Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem
  • Abyste snížili riziko nebezpeční požáru
  • Aby nedošlo k totálnímu kolapsu systému vlivem úplného vybití vadných (znehodnocených) záložních akumulátorů v případě výpadku sítě - může také dojít k poškození systému vytékajícím elektrolytem
  • Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a ČSN
  • Protože vám v případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
  • Protože Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Jak revize provádíme

Revize provádí výhradně vyškolení a vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří využívají moderních postupů vyžadovaných platnými normami, s osvědčením a certifikací. Všechny požadavky norem jsou přitom uplatňovány v rozsahu, jež je nutný pro ověření všech vlastností elektrického zařízení ovlivňující jeho správnou funkci. Při provádění revizí uplatňujeme ty technické normy, které se na daná revidovaná zařízení vztahují. Pro měření a zkoušky, prováděné v rámci revizí, využíváme moderní přístroje, které pravidelně prochází ověřením akreditovanou kalibrační laboratoří.

Zpráva o revizi elektrického zařízení

O výsledcích provedené revize vystavujeme „Zprávu o revizi elektrického zařízení", která mimo výsledků měření a zkoušek obsahuje také další důležité informace o zjištěném stavu, hodnocení celkového stavu elektrického zařízení a poučení o termínu příští pravidelné revize.

Cena revize

Ceny za revizní služby jsou smluvní - dle obsahu zakázky a rozsahu práce. Kalkulaci ceny Vám rádi obratem a zdarma zašleme na email nebo sdělíme telefonicky.

Elektronické zabezpečeníALARMY

Rychlý odkaz do sekce elektronického zabezpečení.

Střežení a monitoring vozidelSTŘEŽENÍ VOZIDEL

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o monitoringu
a střežení osobních i nákladních vozidel.

Naše tarify a službyTARIFY A SLUŽBY

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o našich službách
a nabízených tarifech.

 

 

Pult Centrální Ochrany (PCO)PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o PCO.

Servisní službySERVIS A ÚDRŽBA

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o nabízených servisních službách.

Kontaktní informaceKONTAKTY

Rychlý odkaz do sekce s kontaktními informacemi.

Kamerové systémy (CCTV)KAMEROVÉ SYSTÉMY

Rychlý odkaz do sekce s  kamerovými systémy CCTV.

Dokumenty ke staženíMANUÁLY A NÁVODY

Rychlý odkaz do sekce s dokumenty, manuály a programy ke stažení.