Taktická cvičení

aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti. . .

 

Taktické cvičení Instalací Elektronické Požární Signalizace naše péče o zákazníka nekončí, ale spíše začíná. Vzhledem k hodnotě majetku, které systémy EPS střeží a nevyčíslitelným hodnotám lidských životů a zdraví, které tyto systémy pomáhají chránit včasnou signalizací vzniku požáru, podléhají tato zařízení pravidelným technickým kontrolám a prověrkám – v určitých případech přímo zákonem nařízeným. Maximální prověrkou je pak Taktické cvičení, kdy je na EPS simulován poplachový stav (stisknuto tísňové požární tlačítko, zakouřen vybraný prostor, aktivováno čidlo úniku plynu apod.). Prověřuje se správná reakce a vyhodnocení situace systémem EPS, následuje přenos poplachu na PCO – test celé přenosové trasy, času přenosu, poté je operátorem vznik požáru či jiné události (havárie plynu, únik ropných látek apod.) oznámen dispečinku HZS. Následuje výjezd zásahové skupiny HZS a nácvik zvládnutí simulované události. Vše se děje „naostro", tedy jako by nešlo o žádné cvičení.

Taktická cvičení jsou nezbytnou součástí jak práce HZS, který si na konkrétních situacích ověří protipožární připravenost objektu a podmínky zásahu, tak požární prevence dané firmy, evakuačních postupů apod. Není sporu o tom, že prověřené a vyzkoušené postupy v případě požáru mohou zachránit lidské životy – jiný argument pro jejich oprávněnost jistě není zapotřebí.

Naše společnost organizuje po dohodě s vedením HZS tato taktická cvičení pro objekty napojené na PCO samozřejmě zdarma, neboť jsou i pro nás vítaným prověřením technických prostředků a konkrétních postupů. Každému taktickému cvičení předchází schůzka všech zúčastněných stran, kde je pečlivě naplánován rozsah cvičení, časový harmonogram a požadavky jednotlivých účastníků.

Pokud by byl z Vaší strany zájem o provedení Taktického cvičení v objektu Vaší firmy, neváhejte nás kontaktovat.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty