Požární ochrana

nabízíme projekci, dodávku montáž a údržbu EPS

 

Elektronické protipožární systémy EPSElektronická Požární Signalizace (EPS) obecně je soubor elektronických zařízení, který slouží zejména k ochraně zdraví či života lidí a dále k ochraně majetku před účinky požáru a jeho zplodin. Zatímco u systémů Elektronické Zabezpečovací Signalizace (EZS) lze do jisté míry hovořit o určitých módních trendech v designu klávesnic, detektorů apod., u systémů EPS je vše striktně podřízeno maximální spolehlivosti i na úkor vzhledu komponent.

 Z čeho se systém EPS skládá:

Srdcem EPS je požární ústředna, ke které jsou připojeny detektory (čidla), reagující např. na prudké zvýšení teploty, na kouř apod. Dále bývají vždy připojena požární tlačítka (hlásiče), jejichž stiskem se ohlásí požár. Aktivací kteréhokoli z čidel nebo tlačítek přejde ústředna do požárního poplachu, což signalizuje v celém objektu zvuk požárních sirén. Tento poplach je buď lokální, nebo může být přenášen na Požární Pult Centrální Ochrany, který uvědomí nejbližší Hasičský Záchranný Sbor, či přímo do centra Hasičského Záchranného Sboru. Obsluha má zpravidla určitou, předem nastavenou dobu na potvrzení vyhlášeného poplachu a zastavení následné sekvence akcí (v případě planého poplachu, či nechtěného stisknutí požárního hlásiče). Pokud tak do dané doby neučiní, následují akce, jejichž smyslem je minimalizovat škody vzniklé požárem, popř. eliminovat nebezpečí hrozící civilním osobám i zasahujícím hasičům. Jde zejména o vystřelení požárních světlíků, což zmenší zakouření prostoru, v objektech s větší koncentrací lidí pak o automatické přehrávání evakuačních hlášení, dále ústředna může vydat pokyn ventilům a uzavřít přívod plynu do budovy, odpojit přívod elektrické energie apod.

Zároveň s těmito akcemi obvykle dochází ke spuštění sprinklerového hasícího zařízení – autonomního hasícího systému s vlastní elektrocentrálou a mnoho dalších volitelných akcí, které vyplývají z povahy té které budovy.

 Kde je EPS nutností

Systémy EPS jsou do určitých objektů předepsány, jsou ale určitě dobrou investicí i do objektů, které jimi být vybaveny nemusí, ale ve kterých hrozí reálné nebezpečí vzniku požáru. Škody požárem vzniklé obvykle náklady na pořízení EPS mnohonásobně překročí...

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty