Elektrická požární signalizace

Elektrická Požární Signalizace (EPS) je obecně soubor elektronických zařízení, který slouží zejména k ochraně zdraví či života lidí a dále k ochraně majetku před účinky požáru a jeho zplodin. Jedná se o zcela jinou kategorii bezpečnostních zařízení než jsou elektronické zabezpečovací systémy (EZS) a to i z pohledu legislativy.

Systémy EPS se považují za vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) a jako taková musí splňovat mnohem přísnější kritéria. Zároveň se na ně vztahují určité povinnosti z legislativy plynoucí, jako jsou např. periodické 1/2 roční a roční kontroly provozuschopnosti apod. Za neplnění těchto povinností mohou být ve správním řízení vyměřeny velmi vysoké pokuty, neberte proto údržbu systémů EPS na lehkou váhu!

Z čeho se systém EPS skládá:

Srdcem EPS je požární ústředna, ke které jsou připojeny detektory (čidla), reagující např. na prudké zvýšení teploty, na kouř apod. Dále bývají součástí systému manuální hlásiče požáru (tlačítka), jejichž stiskem lze vyvolat požární poplach. Aktivací kteréhokoli z čidel nebo tlačítek přejde ústředna do požárního poplachu, což signalizuje v celém objektu zvuk požárních sirén.

Tento poplach je buď lokální, nebo může být přenášen na Požární Pult Centrální Ochrany, který uvědomí nejbližší Hasičský Záchranný Sbor, či přímo do centra Hasičského Záchranného Sboru. Obsluha má zpravidla určitou, předem nastavenou dobu na potvrzení vyhlášeného poplachu a zastavení následné sekvence akcí (v případě planého poplachu, či nechtěného stisknutí požárního hlásiče).

Pokud tak do dané doby neučiní, následují akce, jejichž smyslem je minimalizovat škody vzniklé požárem, popř. eliminovat nebezpečí hrozící civilním osobám i zasahujícím hasičům. Jde zejména o automatické otevření požárních světlíků, což zmenší zakouření prostoru, v objektech s větší koncentrací lidí pak o automatické přehrávání evakuačních hlášení, dále ústředna může vydat pokyn ventilům a uzavřít přívod plynu do budovy, odpojit přívod elektrické energie apod.

Kde je EPS nutností

Systémy EPS jsou do určitých objektů předepsány již ve fázi projektu (v Požárně Bezpečnostním Řešení stavby, tzv. PBŘ), jsou ale určitě dobrou investicí i do objektů, které jimi být vybaveny nemusí, ale ve kterých hrozí reálné nebezpečí vzniku požáru. Škody požárem vzniklé obvykle náklady na pořízení EPS mnohonásobně překročí.

Při neplnění povinností PO
(požární ochrany) hrozí:
 
  • sankce až 250.000 Kč (činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí)

  • sankce až 500.000 Kč (činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)

  •  odmítnutí plnění sjednaného pojistného pojišťovnou
  • trestněprávní odpovědnost v případě zavinění zranění, úmrtí, hmotné škody apod.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.