Elektronické zabezpečení

Elektronický Zabezpečovací Systém (EZS), resp. podle aktuálně platné terminologie Poplachový Zabezpečovací Systém (PZS), popř. Poplachový Zabezpečovací a Tísňový Systém (PZTS) je obecně soubor elektronických zařízení, který slouží k ochraně majetku, v některých případech však i k ochraně zdraví či života jak lidí, tak zvířat. Tento soubor zařízení je díky překotnému technickému vývoji (zejména posledního desetiletí) neuvěřitelně obsáhlý a variabilní, nelze jej v jednom článku detailně popsat, každá jednotlivá instalace je jedinečná a vyžaduje „své". Na druhou stranu je tato rozmanitost velkým přínosem pro koncového uživatele, protože díky ní mu je odborná a profesionální instalační firma schopna nabídnout řešení přesně vyhovující jeho požadavkům, a pokud si zákazník z počátku není jistý, co vlastně potřebuje, je úkolem solidní firmy zákazníka na možnosti a funkce dnešních systémů upozornit.

 Z čeho se elektronické zabezpečovací systémy skládají

Srdcem EZS je vždy zabezpečovací ústředna. To je relativně malé zařízení, dnes už bez výjimky řízené mikroprocesorem, ke kterému jsou nějakým způsobem vždy připojeny všechny ostatní komponenty v dané aplikaci použité. Jedná se zejména o pohybová čidla, tedy detektory reagující na pohyb osob v hlídaném prostoru, magnetické kontakty na dveřích, oknech apod., audiodetektory (v hantýrce "tříštiče") – což jsou detektory reagující na zvuk rozbíjejícího se skla, detektory úniku plynu, vody, otřesu, detektory požáru a mnoho jiných typů senzorů, sirény, komunikační moduly a další. Ústředna je vybavena většinou také nějakým uživatelsky více či méně přívětivým ovládacím rozhraním (typicky klávesnicí), pomocí které se systém ovládá a kde se zobrazují případné poruchy nebo jiná upozornění, ovšem dnes se více a více prosazuje také ovládání vzdálené, např. pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu.

Jak to celé funguje

Ústředna zabezpečovacího systému nepřetržitě sleduje stav jednotlivých připojených detektorů, a podle režimu, ve kterém se nachází (zastřeženo/odstřeženo) a programu, který lze v široké míře upravovat, aktivuje různá výstupní zařízení (sirény, blikače), zavírá, či otevírá vrata, aktivuje např. GSM modul, který zasílá na mobilní telefon zákazníkovi zprávu např. o narušení objektu apod. Zároveň může pomocí komunikačního rozhraní předat zprávy na Pult Centrální Ochrany (PCO), jehož operátoři pak jednají dle předem domluvených instrukcí, např. vysílají zásahovou jednotku apod.

Drát či bezdrát, to je oč tu běží

Propojení mezi ústřednou zabezpečovacího systému a ostatními periferiemi (detektory, klávesnicemi, sirénami..), lze v principu realizovat dvěma způsoby. Drátově, kdy je mezi periferiemi a ústřednou pevné metalické vedení nebo bezdrátově, kdy vedení mezi prvky a ústřednou potřeba není. Každé z těchto řešení má své přívržence a odpůrce, každé má své výhody a nevýhody.

  • Drátové řešení je spojeno s vyšší pracností při instalaci, související právě s instalací vedení mezi prvky a ústřednou, na druhou stranu jsou "drátové" prvky cenově příznivější a po instalaci již nepotřebují žádnou další údržbu.
  • Bezdrátové řešení je velmi nenáročné na instalaci, která je rychlá a "čistá", ovšem bezdrátové prvky jsou dražší a v pravidelných intervalech vyžadují údržbu (výměnu baterií). Bezdrátové spojení mezi ústřednou a prvky je také náchylné na rušení (ať úmyslné či neúmyslné), které může dříve či později zkomplikovat provoz již hotové instalace.
Shrnutí: Z našich dlouholetých zkušeností poměrně jasně plyne, že v dlouhodobém srovnání se vyplatí zvolit systém drátový, který se po své profesionálně provedené instalaci odvděčí mnohaletým bezproblémovým provozem. Naši montážní technici pracují velmi citlivě a precizně a mnohokrát již nainstalovali drátový systém ke spokojenosti zákazníka i v objektech, kde si to zákazník z počátku vůbec nedokázal představit.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.