Elektronické zabezpečení

nabízíme projekci, dodávku, montáž a údržbu EZS

 

Elektronické zabezpečení (EZS)Elektronický Zabezpečovací Systém (EZS) obecně je soubor elektronických zařízení, který slouží k ochraně majetku, v některých případech však i k ochraně zdraví či života jak lidí, tak zvířat. Tento soubor zařízení je díky překotnému technickému vývoji (zejména posledního desetiletí) neuvěřitelně obsáhlý a variabilní, nelze jej v tomto článku detailně popsat, každá aplikace je jedinečná a vyžaduje „své". Na druhou stranu je tato rozmanitost velkým přínosem pro koncového uživatele, kterému je díky ní odborná a profesionálně se chovající instalační firma schopna nabídnout řešení přesně vyhovující požadavkům zákazníka a pokud si zákazník z počátku není jistý, co vlastně potřebuje, je úkolem solidní firmy zákazníka na možnosti a funkce dnešních systémů upozornit.

 Z čeho se systémy EZS skládají

Srdcem EZS je zabezpečovací ústředna. To je relativně malé zařízení, dnes už bez výjimky řízené mikroprocesorem, ke kterému jsou nějakým způsobem vždy připojeny všechny ostatní komponenty v dané aplikaci použité. Jedná se zejména o pohybová čidla, tedy detektory reagující na pohyb osob v hlídaném prostoru, magnetické kontakty na dveřích, oknech apod., audiodetektory – čidla reagující na zvuk rozbíjejícího se skla, detektory úniku plynu, vody, otřesu, detektory požáru a mnoho jiných typů senzorů, sirény, komunikační moduly a další. Ústředna je vybavena většinou také nějakým uživatelsky více či méně přívětivým ovládacím rozhraním (typicky klávesnicí), pomocí které se systém ovládá a kde se zobrazují případné poruchy nebo jiná upozornění, ovšem dnes se více a více prosazuje také ovládání vzdálené, např. pomocí aplikace v chytrém mobilním telefonu.

Jak to celé funguje

Ústředna zabezpečovacího systému nepřetržitě sleduje stav jednotlivých připojených detektorů, a podle režimu, ve kterém se nachází (zastřeženo/odstřeženo) a programu, který lze v široké míře upravovat, aktivuje různá výstupní zařízení (sirény, blikače), zavírá, či otevírá vrata, aktivuje GSM modul, který zasílá na mobilní telefon zákazníkovi zprávu např. o narušení objektu apod. Zároveň může pomocí komunikačního rozhraní předat zprávy na Pult Centrální Ochrany (PCO), jehož operátoři pak jednají dle předem domluvených instrukcí, např. vysílají zásahovou jednotku apod.

Drát či bezdrát, to je oč tu běží

Propojení mezi ústřednou zabezpečovacího systému a ostatními periferiemi (detektory, klávesnicemi, sirénami..), lze v principu realizovat dvěma způsoby. Drátově, kdy je mezi periferiemi a ústřednou pevné metalické vedení nebo bezdrátově, kdy vedení mezi prvky a ústřednou potřeba není. Každé z těchto řešení má své přívržence a odpůrce, každé má své výhody a nevýhody.

  • Drátové řešení je spojeno s vyšší pracností při instalaci, související právě s instalací vedení mezi prvky a ústřednou, na druhou stranu jsou "drátové" prvky cenově příznivější a po instalaci již nepotřebují žádnou další údržbu.
  • Bezdrátové řešení je velmi nenáročné na instalaci, která je rychlá a "čistá", ovšem bezdrátové prvky jsou dražší a v pravidelných intervalech vyžadují údržbu (výměna baterií). Bezdrátové spojení mezi ústřednou a prvky je také náchylné na rušení (ať úmyslné či neúmyslné), které může dříve či později zkomplikovat provoz již hotové instalace.

Z našich dlouholetých zkušeností poměrně jasně plyne, že v dlouhodobém srovnání se vyplatí zvolit systém drátový, který se po své profesionálně provedené instalaci odvděčí mnohaletým bezproblémovým provozem. Naši montážní technici pracují velmi citlivě a precizně a mnohokrát již nainstalovali drátový systém ke spokojenosti zákazníka i v objektech, kde si to z počátku vůbec nedokázal představit.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty