Projekce a montáž EPS

Naše firma spolupracuje výhradně s projektanty autorizovanými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Díky tomu je námi připravenou dokumentaci EPS možno rovnou přiložit k žádosti o stavební povolení. Na prováděné instalace je zpracována prováděcí projektová dokumentace a po ukončení montáží též dokumentace skutečného stavu.

Projekty jsou dodávány zadavateli standardně v tištěné podobě, ale lze je na přání dodat i v podobě elektronické. Pro zpracování projektové dokumentace je využíváno programové vybavení AUTOCAD LT. Tisk dokumentace je prováděn na barevném plotteru formátu AO. Samozřejmostí je zajištění schvalovacího řízení a tím úspora Vašeho času. Samozřejmostí je zajištění schvalovacího řízení a tím úsporu Vašeho času.

Montáž EPS

Firma CENTR PCO nabízí především montáže těchto hlavních dodavatelů komponentů v oboru EPS:

  • Siemens
  • GE Security
  • LITES, a.s.
  • Protectowire
  • ZETTLER ČR, spol. s r.o.
  • Schrack Seconet

Pokud je instalace EPS předepsána a v objektu není stálá obsluha, připojuje se takový objekt pomocí Zařízení Dálkového Přenosu (ZDP) přímo do krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje (KOPIS).

CENTR PCO s.r.o. je smluvním provozovatelem přenosové cesty pro HZS Středočeského kraje, který je oprávněn toto napojení zřídit a provozovat.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.