Projekce a montáž EPS

aneb co je psané, to je dané

 

Elektronické protipožární systémy EPSCENTR PCO spolupracuje výhradně s projektanty autorizovanými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Díky tomu je námi připravenou dokumentaci EPS možno rovnou přiložit k žádosti o stavební povolení. Na prováděné instalace je zpracována prováděcí projektová dokumentace a po ukončení montáží též dokumentace skutečného stavu.

Projekty jsou dodávány zadavateli standardně v tištěné podobě, ale lze je na přání dodat i v podobě elektronické. Pro zpracování projektové dokumentace je využíváno programové vybavení AUTOCAD LT. Tisk dokumentace je prováděn na barevném plotteru formátu AO. Samozřejmostí je zajištění schvalovacího řízení a tím úspora Vašeho času.Samozřejmostí je zajištění schvalovacího řízení a tím úsporu Vašeho času.

 

Montáž EPS

Firma CENTR PCO nabízí především montáže těchto hlavních dodavatelů komponentů v oboru EPS:

  • Bentel-Tyco
  • GE Security
  • LITES, a.s.
  • Protectowire
  • ZETTLER ČR, spol. s r.o.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty