Pult centralizované ochrany

Pult Centralizované Ochrany (PCO) je operátorské pracoviště, na které přicházejí zprávy ze zařízení umístěných na střežených objektech. Operátor tyto zprávy vyhodnocuje a reaguje na ně podle důležitosti. Po připojení Vašeho systému na náš PCO je váš objekt střežen 24 hodin denně.

Režim střežení, reakce na příjem poplachové zprávy z Vašeho objektu a další důležité věci jsou zakotveny ve Smlouvě o střežení a vždy Vám nabídneme několik variant, od nejjednodušší po nejkomfortnější tak, abyste si mohli vybrat takovou službu, která Vám nejvíce vyhovuje a nejlépe splňuje Vaše požadavky.

Proč mít alarm napojen na PCO?

Protože pak nejste na všechno sami. Ať už jste k nám připojeni v jakémkoli tarifu, vždy v případě nějakého problému mluvíte s živým operátorem, který Vám sdělí, co přesně se zrovna děje. Tedy například z jakého detektoru přišel poplach, zda byl jen jeden nebo jich bylo více, nebo jaký druh problému Váš alarm hlásí. Poradí Vám, jak nejlépe vzniklou událost vyřešit a v případě potřeby vyšle okamžitě výjezdovou jednotku na kontrolu nebo případný problém konzultuje s technikem. Operátoři PCO i naše výjezdové jednotky jsou vždy okamžitě připraveni řešit vzniklou událost - nikdy nejsou zrovna v divadle, v kině či daleko. Naopak - vždy jsou blízko Vás a kryjí Vám záda. I v nejnižším tarifu Vám náš operátor vždy sdělí více informací, než automaticky odeslaná SMS zpráva z Vašeho alarmu.

 Základní služby PCO

  • Nepřetržité sledování stavu objektu operátorem PCO
  • V případě signalizace narušení vyslání ozbrojené výjezdové skupiny
  • Zavedení hesla při výměně informací o střeženém objektu
  • Hlídání automatických testů a funkčnosti přenosové trasy
  • Sledování výpadku sítě a napětí záložního zdroje, informování uživatele o výpadku
  • Pravidelné měsíční zasílání výpisu informací z Vašeho objektu e-mailem
  • Automatické hlídání zastřežení Vašeho objektu dle Vámi předem definované doby - už nezapomenete zapnout alarm
  • Monitorujeme také požár, únik plynu, únik vody, vlhkost, překročení mezních teplot prostředí nebo technologie
  • Součinnost výjezdové skupiny a servisního technika při zjišťování příčin poplachů

Komunikace s PCO

Veškerá komunikace operátora PCO se zákazníkem a výjezdovými skupinami je nahrávána a následně archivována po dobu nejméně 2 měsíců.

Zásah v objektu

Při poplachu vyhlášeném Vaším alarmem (EZS) okamžitě uvědomíme nejbližší výjezdové vozidlo a navedeme výjezdovou skupinu na místo. Budete-li si přát, naši operátoři okamžitě zavolají na předem dohodnutá telefonní čísla a budou Vás nebo Vámi pověřené osoby informovat. V případě narušení objektu zajistíme fyzickou ostrahu objektu do příjezdu Policie ČR a majitele objektu. Ve výjezdových vozidlech je zabudované zařízení pro sledování polohy vozidla s archivací cest. Tím je umožněna naprosto přesná kontrola trasy těchto vozidel.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.