Pult centralizované ochrany

Pult Centralizované Ochrany (PCO) je operátorské pracoviště, na které přicházejí zprávy ze zařízení umístěných na střežených objektech. Operátor tyto zprávy vyhodnocuje a reaguje na ně podle důležitosti. Po připojení Vašeho systému na náš PCO je váš objekt střežen 24 hodin denně.

Režim střežení, reakce na příjem poplachové zprávy z Vašeho objektu a další důležité věci jsou zakotveny ve Smlouvě o střežení a vždy Vám nabídneme několik variant, od nejjednodušší po nejkomfortnější tak, abyste si mohli vybrat takovou službu, která Vám nejvíce vyhovuje a nejlépe splňuje Vaše požadavky.

Proč mít alarm napojen na PCO?

Protože pak nejste na všechno sami. Ať už jste k nám připojeni v jakémkoli tarifu, vždy v případě nějakého problému mluvíte s živým operátorem, který Vám sdělí, co přesně se zrovna děje. Tedy například z jakého detektoru přišel poplach, zda byl jen jeden nebo jich bylo více, nebo jaký druh problému Váš alarm hlásí. Poradí Vám, jak nejlépe vzniklou událost vyřešit a v případě potřeby vyšle okamžitě výjezdovou jednotku na kontrolu nebo případný problém konzultuje s technikem. Operátoři PCO i naše výjezdové jednotky jsou vždy okamžitě připraveni řešit vzniklou událost - nikdy nejsou zrovna v divadle, v kině či daleko. Naopak - vždy jsou blízko Vás a kryjí Vám záda. I v nejnižším tarifu Vám náš operátor vždy sdělí více informací, než automaticky odeslaná SMS zpráva z Vašeho alarmu.

 Základní služby PCO

  • Nepřetržité sledování stavu objektu operátorem PCO
  • V případě signalizace narušení vyslání ozbrojené výjezdové skupiny
  • Zavedení hesla při výměně informací o střeženém objektu
  • Hlídání automatických testů a funkčnosti přenosové trasy
  • Sledování výpadku sítě a napětí záložního zdroje, informování uživatele o výpadku
  • Pravidelné měsíční zasílání výpisu informací z Vašeho objektu e-mailem
  • Automatické hlídání zastřežení Vašeho objektu dle Vámi předem definované doby - už nezapomenete zapnout alarm
  • Monitorujeme také požár, únik plynu, únik vody, vlhkost, překročení mezních teplot prostředí nebo technologie
  • Součinnost výjezdové skupiny a servisního technika při zjišťování příčin poplachů

Komunikace s PCO

Veškerá komunikace operátora PCO se zákazníkem a výjezdovými skupinami je nahrávána a následně archivována po dobu nejméně 2 měsíců.

Zásah v objektu

Při poplachu vyhlášeném Vaším alarmem (EZS) okamžitě uvědomíme nejbližší výjezdové vozidlo a navedeme výjezdovou skupinu na místo. Budete-li si přát, naši operátoři okamžitě zavolají na předem dohodnutá telefonní čísla a budou Vás nebo Vámi pověřené osoby informovat. V případě narušení objektu zajistíme fyzickou ostrahu objektu do příjezdu Policie ČR a majitele objektu. Ve výjezdových vozidlech je zabudované zařízení pro sledování polohy vozidla s archivací cest. Tím je umožněna naprosto přesná kontrola trasy těchto vozidel.

© CENTR PCO s.r.o. 2022 - 2023. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.