Způsoby připojení

aneb od pantáty vedou dráty. . .

 

Napojení na PCOKaždý nainstalovaný zabezpečovací systém je v základu lokální, tzn. že vznik poplachu signalizuje pouze v místě instalace, typicky vnitřní a venkovní sirénou. To však obvykle nestačí a informaci o vzniku alarmu je třeba někam přenést, buď majiteli na jeho mobilní telefon, na Pult Centrální ochrany (PCO) nebo kamkoli jinam. V tomto případě je třeba obvykle doplnit nějaké komunikační zařízení (tzv. komunikátor), který tento přenos informace zajistí. Některé zabezpečovací systémy mohou být nějakým druhem komunikátoru vybaveny již továrně. V praxi se používají následující typy přenosových tras:

Pevná telefonní linka

Zprávy z objektu jsou přenášeny přes klasické "pevné" telefonní linky. Tomuto - ještě v nedávné minulosti téměř jedinému dostupnému a tudíž nejrozšířenějšímu - přenosovému prostředku dnes velmi rychle dochází dech. Zejména kvůli rozmachu mobilních komunikačních technologií a razantnímu snížení cen paušálních tarifů mnoho zákazníků ruší neefektivní telefonní linky úplně nebo přechází na tzv. internetovou telefonii (VoIP). Přenos jakékoli informace z objektu na PCO je zpoplatněn dle sazeb Vašeho telefonního operátora. Kromě zmíněné neefektivity ve srovnání s novými technologiemi je další nevýhodou dostupnost rozvodů telefonních linek s hrozící možností jejich úmyslné sabotáže. Jak z výše uvedeného plyne, telefonní linka dnes není perspektivní přenosovou trasou.

VoIP, LAN modul (internet)

Internetová telefonie (VoIP) je nový moderní a relativně levný způsob komunikace přes internet, na který přechází řada majitelů "klasických" telefonních linek - zejména kvůli výrazně nižším nákladům. V principu se jedná o telefonování přes Internet, který z hlediska zabezpečovacích systémů pomocí nějakého převodníku "simuluje" klasickou telefonní linku. Řada výrobců pak ke svým zabezpečovacím ústřednám dodává tzv. LAN komunikátory, pomocí kterých lze, zjednodušeně řečeno, komunikovat rovnou přes Internet bez potřeby využívat simulaci telefonní linky. Velkou nevýhodou obou těchto jinak velmi komfortních a efektivních komunikačních tras je skutečnost, že většina aktivních prvků (routery, switche...) v přenosovém řetězci obvykle nemá záložní zdroj při výpadku napájení, což samozřejmě celý přenos z bezpečnostního hlediska dosti degraduje. Tyto komunikační trasy je proto obvykle potřeba zálohovat jinou technologií.

GSM/GPRS modul

Technologie mobilních telefonních operátorů (GSM technologie) v minulosti zaznamenala a stále ještě zaznamenává prudký technologický rozvoj doprovázený setrvalým poklesem cen za nabízené služby. Díky tomu se tato technologie velmi rychle stala jednoznačně nejvyužívanější přenosovou trasou pro bezpečnostní systémy. Nabízí totiž "za málo peněz hodně muziky". GSM moduly používané pro přenos zpráv jsou malé, jsou zálohované z akumulátoru zabezpečovací ústředny, takže fungují i při výpadku síťového napájení, jsou bezdrátové, tudíž nehrozí sabotáž vedení. Díky datovým službám (GPRS) lze celý přenos na PCO realizovat datově, což umožňuje trvalou kontrolu funkčnosti přenosové trasy, šifrování přenášených dat a podobné funkce. Zákazníkům, kteří nechtějí být napojeni na Pult Centrální Ochrany (PCO) pak GSM modul nabízí snadný a rychlý přenos zpráv o stavu jejich alarmu pomocí SMS zpráv, volání - často spojeným s možností odposlechu střeženého prostoru.

Rádiový vysílač

Rádiové připojení na PCO je alternativou k technologii mobilních operátorů. Celý přenosový řetězec - tedy objektové zařízení (vysílač), přijímač i případné retranslační stanice - je v tomto případě pod naší vlastní kontrolou a správou a nemusíme se tak spoléhat na technologie třetích stran (např. mobilních operátorů). Samozřejmostí je rovněž kontrola funkčnosti přenosové trasy a velmi rychlý přenos informace ze systému na PCO. Rádiové vysílače se obvykle kombinují s přenosem přes GPRS tam, kde je třeba zajistit vysokou odolnost přenosové trasy proti výpadku.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty