Způsoby připojení

Každý zabezpečovací systém je obvykle v základu lokální a poplach je signalizován pouze v místě instalace sirénou. To však obvykle nestačí a informaci o možném narušení objektu je třeba někam přenést. Nejčastěji formou stavové SMS zprávy majiteli na mobilní telefon, nebo komfortněji standardizovaným komunikačním protokolem na Pult Centrální ochrany (PCO). V obou případech je většinou třeba dodat k alarmu nějaké komunikační zařízení, které přenos informace zajistí. Některé zabezpečovací systémy mohou být nějakým druhem komunikátoru vybaveny již z výroby. V praxi se obecně používají následující typy přenosových tras:

Pevná telefonní linka

Zprávy z objektu jsou přenášeny přes klasické "pevné" telefonní linky. Tomuto - ještě v nedávné minulosti téměř jedinému dostupnému a tudíž nejrozšířenějšímu - přenosovému prostředku dnes velmi rychle dochází dech. Zejména kvůli rozmachu mobilních komunikačních technologií a razantnímu snížení cen paušálních tarifů mnoho zákazníků ruší neefektivní telefonní linky úplně nebo přechází na tzv. internetovou telefonii (VoIP). Přenos jakékoli informace z objektu na PCO je zpoplatněn dle sazeb Vašeho telefonního operátora. Kromě zmíněné neefektivity ve srovnání s novými technologiemi je další nevýhodou dostupnost rozvodů telefonních linek s hrozící možností jejich úmyslné sabotáže. Telefonní linka dále z principu své funkce neumožňuje trvalou kontrolu funkčnosti přenosové trasy.

Shrnutí: Jak z výše uvedeného plyne, telefonní linka dnes není perspektivní přenosovou trasou.

VoIP, LAN modul (internet)

Internetová telefonie (VoIP) je nový moderní a relativně levný způsob komunikace přes internet, na který přechází řada majitelů "klasických" telefonních linek - zejména kvůli výrazně nižším nákladům. V principu se jedná o telefonování přes Internet, který z hlediska zabezpečovacích systémů pomocí nějakého převodníku "simuluje" klasickou telefonní linku. Řada výrobců pak ke svým zabezpečovacím ústřednám dodává tzv. LAN komunikátory, pomocí kterých lze, zjednodušeně řečeno, komunikovat rovnou přes Internet bez potřeby využívat simulaci telefonní linky.

Shrnutí: Velkou nevýhodou obou těchto komunikačních tras je skutečnost, že většina aktivních prvků (routery, switche...) v přenosovém řetězci nemívá záložní zdroj při výpadku napájení (a při výpadku elektřiny tudíž nefungují), což samozřejmě celý přenos z bezpečnostního hlediska značně degraduje. Tyto komunikační trasy je proto obvykle potřeba zálohovat jinou technologií.

GSM/GPRS modul

Technologie využívající sítě mobilních telefonních operátorů (GSM/GPRS/4G/5G technologie) v nedávné minulosti zaznamenala a stále ještě zaznamenává prudký technologický rozvoj, doprovázený setrvalým poklesem cen za nabízené služby. GSM moduly používané pro přenos zpráv jsou malé, jsou zálohované z akumulátoru zabezpečovací ústředny, takže fungují i při výpadku síťového napájení a jsou bezdrátové, tudíž nehrozí sabotáž vedení. Přenos na PCO se realizuje datově, což umožňuje trvalou kontrolu funkčnosti přenosové trasy, šifrování přenášených dat a podobné funkce. Sítě mobilních operátorů jsou zálohovány pro případ výpadku napájení a až na zcela výjimečné situace fungují nepřetržitě. Zákazníkům, kteří nechtějí být napojeni na Pult Centrální Ochrany (PCO) pak GSM modul nabízí snadný a rychlý přenos zpráv o stavu jejich alarmu pomocí SMS zpráv či volání v případě vzniku poplachu nebo poruchy v systému.

Shrnutí: v současné době jednoznačně nejvyužívanější přenosová trasa, nabízí totiž "za málo peněz hodně muziky".

Rádiový vysílač

Rádiové připojení na PCO je alternativou k technologii mobilních operátorů. Celý přenosový řetězec - tedy objektové zařízení (vysílač), přijímač i případné retranslační stanice - je v tomto případě pod naší vlastní kontrolou a správou a nemusíme se tak spoléhat na technologie třetích stran (např. mobilních operátorů). Samozřejmostí je rovněž kontrola funkčnosti přenosové trasy a velmi rychlý přenos informace ze systému na PCO.

Shrnutí: Rádiové vysílače se obvykle kombinují s přenosem přes GPRS tam, kde je třeba zajistit vysokou odolnost přenosové trasy proti výpadku

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.