Střežení vozidel

aneb nikdo nám neujede. . .

 

Střežení vozidelSlužba ONI Střežení je jednou z nejdokonalejších možností dodatečného zabezpečení vozidel proti zcizení. Nabízíme možnost bezplatného a nezávazného otestování služby sledování vozidel, a to bez nutnosti zásahu do Vašeho vozu.

 

 

 Výhody řešení pro zákazníka

 • 24/7 střežení Vašich vozidel dispečinkem ONI
 • Aktivní systém střežení, tzn. systém autonomně identifikuje napadení
 • 49 bezpečnostních agentur připravených zasáhnout a dohledat Vaše vozidlo
 • 150 zásahových vozidel na celém území ČR
 • Dvojitá přenosová trasa = odolnost vůči zarušení
 • Rádiové dohledávání odcizených vozidel
 • Střežení vozidel i v zahraničí
 • Výrazné slevy na pojistném
 • Zdarma služba on-line sledování vozidel a kniha jízd SPZ 2008
 • Princip fungování služby
 • Schéma služby

Do Vašich vozidel je odborně a skrytě instalována komunikační jednotka typu ONI Střežení. Tyto jednotky jsou vybaveny tříosým akceleračním čidlem pro detekci neautorizovaného pohybu a náklonu vozidla (aktivní střežící systém), identifikační soupravou, záložní baterií pro krytí výpadků napájení, GPS přijímačem zajišťujícím přesnou lokalizaci vozidla, GSM/GPRS modemem pro zasílání událostí z vozidla na dispečink a VF (rádiovým) vysílačem pro zasílání poplachových zpráv v případě zarušení přenosových cest GSM. Tímto opatřením se výrazně zvyšuje odolnost celého systému vůči kvalifikovaným pachatelům trestné činnosti.

24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce jsou Vaše vozidla pod nepřetržitým dohledem našeho dispečinku. V případě jejich napadení je na místo výskytu objektu vysláno jedno z více než 150 zásahových vozidel. Zásahová jednotka má možnost zobrazit polohu napadeného objektu přímo ve vozidle, což urychluje vlastní zásah. V případě zarušení signálů GPS a GSM provádí dohledání zcizeného vozidla za pomoci RADARu. Dispečink rovněž hlásí jakékoliv nestandardní chování objektu na zvolené kontakty zákazníka. Informace o napadení jsou navíc automaticky zasílány formou SMS na zvolená telefonní čísla.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty