Legislativa

Podle "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES", zkráceně nazývaného GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018, musí být osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Tento princip Nařízení označuje jako „zákonnost, korektnost a transparentnost“. Jinými slovy řečeno musí každý správce nebo zpracovatel dodržet určitá pravidla pro zpracování osobních údajů, která by měla ochránit subjekt údajů před nezákonným zpracováním jeho osobních dat.

Podle názoru českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jenž v ČR dohlíží na dodržování pravidel GDPR, je nutno za zpracování osobních údajů považovat také ukládání a uchovávání záznamu z kamerového systému (KS).

V praxi to pro provozovatele neznamená žádné velké komplikace, protože většina povinností a pravidel obsažená v nařízení GDPR v ČR platila již předtím (upravoval je Zákon o ochraně osobních údajů), něco je dokonce jednodušší - byla např. zrušena oznamovací povinnost Správce osobních údajů. Až dosud jsme pro své zákazníky zpracovávali dokumentaci k dodanému kamerovému systému (KS), v této praxi pokračujeme i po příchodu GDPR. S kamerovým systémem, který realizuje naše firma, obdržíte také Bezpečnostní směrnici zpracovanou podle pravidel a požadavků nařízení GDPR.

Všechny Bezpečnostní směrnice realizované podle původní právní úpravy (Zákon o ochraně osobních údajů) je třeba znovu prověřit, zda vyhovují požadavkům GDPR.


Máte-li k této věci jakýkoli dotaz nebo máte zájem o zpracování Bezpečnostní směrnice, neváhejte nás kontaktovat.


 

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.