Legislativa

aneb právo a pořádek. . .

 

Legislativa a kamerové systémyPodle "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES", zkráceně nazývaného GDPR, které vstoupilo v platnost 25. května 2018, musí být osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Tento princip Nařízení označuje jako „zákonnost, korektnost a transparentnost“. Jinými slovy řečeno musí každý správce nebo zpracovatel dodržet určitá pravidla pro zpracování osobních údajů, která by měla ochránit subjekt údajů před nezákonným zpracováním jeho osobních dat.

Podle názoru českého Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jenž v ČR dohlíží na dodržování pravidel GDPR, je nutno za zpracování osobních údajů považovat také ukládání a uchovávání záznamu z kamerového systému (KS).

V praxi to pro provozovatele KS neznamená žádné velké komplikace, protože většina povinností a pravidel obsažená v nařízení GDPR v ČR platila již předtím (upravoval je Zákon o ochraně osobních údajů), něco je dokonce jednodušší - byla např. zrušena oznamovací povinnost Správce osobních údajů. Až dosud jsme pro své zákazníky zpracovávali dokumentaci k dodanému kamerovému systému (KS), v této praxi pokračujeme i po příchodu GDPR. S kamerovým systémem, který realizuje naše firma, obdržíte také Bezpečnostní směrnici KS zpracovanou podle pravidel a požadavků nařízení GDPR.

Všechny KS realizované podle končící právní úpravy (Zákon o ochraně osobních údajů) je třeba prověřit, zda vyhovují požadavkům GDPR - pokud tyto KS realizovala naše firma CENTR PCO, bude stačit aktualizovat Bezpečnostní směrnici KS nebo vytvořit novou.

 

Máte-li k této věci jakýkoli dotaz nebo máte zájem o zpracování Bezpečnostní směrnice, neváhejte nás kontaktovat.

CENTR PCO s.r.o.

Šmilovského 219
293 01 Mladá Boleslav

IČ – 25090810
DIČ – CZ2509081
Spis. zn. C 213871 u MS v Praze

NON-STOP DISPEČINK

326 721 055 (Vytočit)
602 245 058 (Vytočit)
pco@centrpco.cz

Další kontakty:
viz sekce Kontakty