Revize elektro

Naše společnost provádí veškeré výchozí i periodické revize elektroinstalací a elektrických zařízení do 1000 V, zejména pak elektro revize protipožárních systémů (EPS), systémů elektronického zabezpečení (EZS) a kamerových systémů. Drobné závady zjištěné během provádění periodické revize obvykle ihned odstraníme, při zjištění větších závad vypracujeme cenovou nabídku na jejich odstranění. Sledujeme platnost jednotlivých termínů revizí - v rámci této služby pak informujeme jednotlivé zákazníky o blížícím se termínu ukončení platnosti dané revize, popř. dle předem stanovených podmínek přímo zajistíme provedení revize, převzetí revizní zprávy, kontrolu správnosti revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv. Elektro revize jsou prováděny především v komerčních objektech a objektech s výskytem laické veřejnosti, kde jsou vyžadovány legislativními předpisy.

Proč provádět revize:

  • Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení
  • Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem
  • Abyste snížili riziko nebezpeční požáru
  • Aby nedošlo k totálnímu kolapsu systému vlivem úplného vybití vadných (znehodnocených) záložních akumulátorů v případě výpadku sítě. Při zanedbání údržby může také dojít k poškození systému vytékajícím elektrolytem.
  • Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a ČSN
  • Protože vám v případě úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
  • Protože Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Jak revize provádíme?

Revize provádí výhradně vyškolení a vysoce kvalifikovaní odborníci s osvědčením a příslušnou certifikací. Všechny požadavky norem jsou přitom uplatňovány v rozsahu, jež je nutný pro ověření všech vlastností elektrického zařízení ovlivňující jeho správnou funkci. Při provádění revizí uplatňujeme ty technické normy, které se na daná revidovaná zařízení vztahují. Pro měření a zkoušky, prováděné v rámci revizí, využíváme moderní přístroje, které pravidelně prochází ověřením akreditovanou kalibrační laboratoří.

Zpráva o revizi elektrického zařízení

O výsledcích provedené revize vystavujeme „Zprávu o revizi elektrického zařízení", která mimo výsledků měření a zkoušek obsahuje také další důležité informace o zjištěném stavu, hodnocení celkového stavu elektrického zařízení a poučení o termínu příští pravidelné revize.

POZOR - revize provedená revizním technikem elektro nenahrazuje povinné provádění kontrol provozuschopnosti EPS podle Vyhlášky 246/2001 Sb. o požární prevenci !

Ceník služeb

Ceny za revizní služby jsou smluvní - dle obsahu zakázky a rozsahu práce. Kalkulaci ceny Vám rádi obratem a zdarma zašleme na email nebo sdělíme telefonicky.

© CENTR PCO s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Používáme cookies
Na tomto webu používáme cookies. Některé jsou nutné pro korektní běh stránek, jiné nám pomáhají web optimalizovat (analytické cookies). Rozhodněte prosím, zda si u Vás můžeme cookies odložit. Mějte na paměti, že při odmítnutí nemusí být stránky zcela funkční.