Copyright 2019 - CENTR PCO s.r.o.

Projekce a montáž EZS

aneb co je psané, to je dané

 

Projekce a montáž EZSPři realizaci zakázek malých rozměrů (typicky rodinné domy) není vypracování projektové dokumentace nezbytné, ovšem v budoucnu může ušetřit řadu starostí typu .."kudy a kam ten kabel vlastně vede?"... Pro rozsáhlejší projekty je již ovšem projektová dokumentace naprosto nezbytná.

Projekty dodáváme zadavateli standardně v tištěné podobě, ale lze je dodat i v podobě elektronické. Pro zpracování projektové dokumentace využíváme programové vybavení AUTOCAD LT. Tisk dokumentace je prováděn na barevném plotteru do formátu AO.

Komplexní služby projekce a dokumentace:

 • zhotovení prováděcí projektové dokumentace
 • scanování dokumentů do velikosti A3
 • Postup při zřizování EZS, EPS, CCTV

Obvyklý proces realizace:

 • Bezpečnostní posouzení objektu, včetně posouzení všech vlivů
 • Zhotovení návrhu k nabídce
 • Projednání návrhu a popřípadě uzavření smlouvy o dodávce
 • Zpracování projektu, jeho posouzení a naplánování instalace
 • Vlastní montáž, kontrola, oživení a nastavení
 • Zkoušení, výchozí revize, dopracování dokumentace
 • Prokazatelné zaškolení obsluhy, zkušební provoz
 • Předání díla včetně dokumentace a jeho vyúčtování
 • Pravidelné kontroly, revize a servis zařízení

ALARMY

Rychlý odkaz do sekce elektronického zabezpečení.

STŘEŽENÍ VOZIDEL

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o monitoringu
a střežení osobních i nákladních vozidel.

TARIFY A SLUŽBY

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o našich službách
a nabízených tarifech.

 

 

PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o PCO.

SERVIS A ÚDRŽBA

Rychlý odkaz do sekce s informacemi o nabízených servisních službách.

KONTAKTY

Rychlý odkaz do sekce s kontaktními informacemi.

KAMEROVÉ SYSTÉMY

Rychlý odkaz do sekce s  kamerovými systémy CCTV.

MANUÁLY A NÁVODY

Rychlý odkaz do sekce s dokumenty, manuály a programy ke stažení.